title

body

ok
cancel

Malin Malata Igilunata ( Chords )


Malin Malata Igilunata ( Chords )
Artist 
Chords By 
Added On  1423659009
Views  4404
Beat : 6/8 Original Key : D
Updating...
  ( 3/5 )
Transpose Key :


[Intro] ------------------------------------------------- |D |- |- |- | |D |G |D |- | |D |G |A7 |D | [Chorus] ------------------------------------------------- D G D D7 G Malin malata igilunatasamanalain nowei C G A7 D Api malin male peniiruwata wana bambarun nowei // [Verse 1] ------------------------------------------------- D G Hithe ginna awulagenahurathal podi ewnne D G A7 D Kuse ginna sanahannaiathure piya maninne D G Malata kalin api thelilaypuudina mala thalanne D7 C G A A7 D Ape dukata handana malekandulai peni erenne [Verse 2] ------------------------------------------------- D G Ahasin wadina pina lebilaiuda sakman karanne D G A7 D Pelahara pannai this peyaguwane seri saranne D G Nethi beri kamai uduhulange lanu depoten wenenne D7 C G A A7 D Saudiya purana mahapolowata api dadhiya waranne
Malin Malata Igilunata ( Chords ) (6/8)
Auto scrolling speeds
Stop scrolling
X


How do you rate this chord progression?
Updating...
  ( 3/5 )

You may also like ...